บริษัท พาขวัญการบัญชีและธุรกิจ จำกัด ให้บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษี จดทะเบียนธุรกิจ วางแผนและให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร
บริษัทได้รวบรวมทีมงานคุณภาพ ที่มีความรู้ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์มากมาย เน้นเรื่อง คุณภาพของงานและการบริการที่ถูกต้อง ทันต่อเวลาเพื่อให้งานตรงใจลูกค้า อย่างมีคุณภาพสูงสุด มเหตุสมผลกับผลงานที่ได้รับ รวมถึงนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา
ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำบัญชีที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย ตาม มาตรฐานการบัญชี 
* จัดการวางแผนภาษีอากรอย่างถูกต้อง
* ราคายุติธรรมเหมาะสมกับงาน   
* ติดต่อเราได้ง่ายทุกเวลา
* มีความรับผิดชอบงานเสร็จส่งทันเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว    
* ซื่อสัตย์สุจริต ต่อลูกค้าและวิชาชีพ 
* มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ดี ถูกต้อง

ท่านสามารถวางใจว่าจะได้รับบริการที่ดีจากเรา เพื่อผลงานที่ดีที่สุด และให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด